Prensiplerimiz

 

Başarılı olmak ve sürdürülebilir değer yaratmak için tüm çalışanlarımızın Kastamonu Prensiplerini hayatında yol gösterici bir kılavuz olarak görmesini amaçlıyoruz.
 
Sorumlu Olur, Güven Veririz
Oluşturduğumuz değerin sürdürülebilir olması gerektiğinin farkındalığı ile tüm paydaşlarımıza karşı hakkaniyet, hesap verebilir olma, sorumluluk bilinci ve şeffaflık ile hareket ederek güven vermeye özen gösteririz.
 
Yapıcı ve Alçakgönüllü Oluruz
Alanımızda en iyisi olmaya çalışırken hem güçlü bir ekip olmaya odaklanırız hem de birbirimize karşı yapıcı bir tutum sergileyerek bin bilsek bile bir bilene danışma mottosu ile sürekli öğrenme ve birlikte başarma kültürünün önünü açmak isteriz.
 
Kulak Verir, Birlikte Başarırız
Farklı sesleri derin dinlemenin, paydaşımıza yaşattığımız deneyime odaklanmanın ve duygulara hitap etmenin güçlü bir birlikte başarma kültürü oluşturacağına inanırız.
 
Çıtayı Yükseltir, Fark Yaratırız
Sürekli öğrenme ilkesi ile merak ederek, bilgimizi güncelleyerek işimizi sorgulayıcı bir gözle değerlendirir ve inovasyon ile pazarda oyun kurucu olmak isteriz.
 
Veriden Güç Alır, Sonuç Üretiriz
Her birimiz, işimizi doğru ve zamanında yapmak için tutku ile çalışırız. Tüm zorluklara rağmen yılmaz, pozitif tutum ve inancı kaybetmez ve sonuç alma tutkusu ile hareket ederiz. Her bir aksiyonumuzu yeni nesil veri analitiği ile karar alma ve problem çözme tekniklerini kullanarak yapılandırmak bizi biz yapar.
 
Fark Eder, Fark Ettiririz
Kastamonu Entegre’deki tüm liderlerimiz, ortak vizyonu fark eder, ekiplerinin mutlu ve motive bir biçimde bu ortak vizyona ve yüksek performans kültürüne ulaşmaları için çaba gösterir. 
 
Rehber Olur, Geliştiririz
Kastamonu Entegre’de her bir yönetici, koçluk ve mentorluk tekniklerini bilip kullanmayı, ekiplerinin gelişimine katkı sağlaması, uzun vadede şirketin sürdürülebilir insan kaynağına sahip olması ve işlerin etkin yürüyebilmesi için bir anahtar olarak görür.