Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kastamonu Entegre olarak kurulduğumuz 1969 yılından itibaren, çevreye karşı olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Çalışmalarımızın odağına “Faydalı olma” ilkesini yerleştiriyoruz ve sosyal sorumluluk çalışmalarımızı bu eksende yürütüyoruz.  Küresel bir marka olmanın bilinciyle, sınırları aşan hizmetimizle ve bir zincirin halkaları olarak bağlandığımız paydaşlarımızla birlikte yarınlara uzanan yolda kendimize sürdürülebilir hedefler koyuyoruz. İnsan ve toplum ekseninde şekillenen sosyal sorumluluk çalışmalarımızı çözüm odaklı yaklaşımımızla birleştiriyoruz.

Toplumun tüm birimlerini birbiriyle bağlı olarak görüyoruz ve bütüncül bir sürdürülebilirlik yaklaşımı benimsiyoruz. Çevresel etkiyi azaltma, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması faaliyetlerinin yanı sıra kurumsal sorumluluk alanında da yaşadığımız çevreye katma değer sağlayacak projelere imza atıyoruz.

Farklı coğrafyalarda bulunan merkezlerimiz, kurduğumuz bağlar bizi çevre ve toplumun ihtiyaçlarının bölgesel değil evrensel boyutta olduğu gerçeğiyle karşı karşıya getirdi. Bu noktadan hareketle; üretim tesislerimizin olduğu yurt içi ve yurt dışı lokasyonlarda;

•  Çevre
•  Eğitim ve Kültür
•  Spor

başlıkları altında projelerimizi geliştiriyoruz. 

Gelecek nesillere daha yaşanır bir dünya bırakmak üzere çevreye duyarlı, küresel standartlara uygun ve sürdürülebilir bir üretim gerçekleştiriyoruz. 

Çevre çalışmalarımız

Çevrenin sürdürülebilirliğini doğrudan gelecek ile ilişkilendiriyoruz. Başta kendi topraklarımız olmak üzere evrensel bir anlayışla doğal varlıkların korunması adına çalışmalarımızı yürütüyoruz.  

 Endüstriyel plantasyon ormancılığı konusunda örnek olmak ve bunun gelişimini sağlamak hedefiyle Kastamonu Entegre olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile TEMA Vakfı öncülüğünde kurulan ENAT A.Ş’nin ikinci büyük ortağı olduk. ENAT A.Ş paydaşları olarak doğal orman alanlarının daha iyi korunması, orman ürünleri sektöründeki hammadde tedariğinin kesintisiz devam etmesi, erozyonun önlenmesi ve karbon emisyonlarının azaltılmasını hedefliyoruz.
 Doğanın bize verilmiş en büyük armağan olduğuna inanıyoruz ve Kastamonu Entegre olarak üretim faaliyetlerimizi bize sunulan zenginlikleri koruyarak gerçekleştiriyoruz. Orman Haftası etkinlikleri kapsamında üretim tesislerimizin bulunduğu bölgelerde hatıra ormanları oluşturuluyoruz. Ormanlar bizim için hayatı simgeliyor ve yaşamın döngüsünde etkin rol oynamaları için gereken desteği veriyoruz.
 Tüm bu çalışmaları yaparken yerel halkı da unutmuyoruz. Adana bölgemizde, fabrikamızın bulunduğu çevreyi sosyal ve ekonomik anlamda kalkındırmak amacıyla Okaliptüs fidanları dağıtımı yaptık ve Okaliptüs yetiştiriciliğini destekledik.

Eğitim ve Kültür çalışmalarımız

Kastamonu Entegre olarak kurum içi eğitime önem verdiğimiz kadar, ülkenin ve çevrenin de eğitimle en iyi seviyeye ulaşacağına inanıyoruz. Kültürün eş anlamlısı olan “Ekin” aynı zamanda toprak anlamına da gelmektedir. Eğitim ve kültür birbirinden ayrı düşünülemez. Biz de bu noktadan hareketle, bu topraklardan kazandığımız tüm öğeleri korumak ve üstüne yenilerini koymak için eğitim faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. 

 Bilgiye erişimin daha kolay hale gelebilmesi ve daha çok okuyan bir nesli desteklemek amacıyla Gebze Kaymakamlığı himayesinde 2016 başında gerçekleşen 2. İyilik Festivali kapsamında, Kastamonu Entegre olarak Gebze KYK Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdik. Artık öğrenciler doğru ve güvenilir bilgiye hemen yanı başlarındaki kütüphane kaynaklarından erişebilecek.
 2015 yılında TAYSAD işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz “Atma Değerlendir Meslek Okullarını Güçlendir” projesi kapsamında tüm tesislerimizdeki kalibrasyon dışı kalmış / çalışır vaziyetteki ölçüm araçlarını TAYSAD’a ulaştırdık. Yapılan bu çalışmayla; meslek liselerinde eğitim görmekte olan öğrencilerimizin, laboratuvarlarda rahatça deney yapabilecekleri bir ortama kavuşmaları adına katkıda bulunduk.
 Öğrencilerle buluşma. Varlığımızı sürdürdüğümüz her alanı bir bütün olarak kabul ediyor ve uzak mesafeleri yakınlaştırıyoruz. Fabrikalarımızın bulunduğu lokasyonlarda yaz tatillerinde orman köylerinden öğrencileri şehirde konuk ediyor, kültürel birikimlerinin artması için İstanbul gezileri düzenliyoruz. 

Spor çalışmalarımız
Sporun sadece yarışmalardan ibaret olmadığını; beden, zihin ve kişisel gelişim anlamında bireye ve topluma katkı sağlayan en önemli unsurlardan biri olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda;

 Bulgaristan Kazanlak Kentavar Tekwando Kulübü işbirliği ile minik sporcularımızı destekliyoruz.