Sıkça Sorulan Sorular

İş başvurusu nasıl yapabilirim ?

İlanlarımızı internet sayfamızdan veya kariyer sitelerinden takip ederek İş başvurusu yapabilirsiniz.

Üniversitelerin hangi bölümlerini tercih ediyorsunuz ?

Tercih ettiğiniz pozisyona göre, aranan nitelikler farklılık gösteriyor.

İhtiyaçlar doğrultusunda açık pozisyonlar oluştuğunda ara dönemlerde de aramıza katılabilirsiniz. Ayrıca, uygun kriterlere sahipseniz, internet sayfamızdan ve kariyer sitelerini kullanarak “Genel Başvuru” yapabilirsiniz.

İş başvurusu yaparken lisans mezuniyet şartı arıyor musunuz ?

İş başvurusu yaparken, üniversitelerin 4 yıllık örgün eğitim veren bölümlerinden mezun olma şartı arıyoruz.

Henüz askerlik hizmetimi tamamlamadım, iş başvurusu yapabilir miyim ?

Kastamonu Entegre’de çalışabilmek için askerlik görevini tamamlamış olma şartı arıyoruz.

İşe alım aşamasında sınav ve mülakatlar hakkında bilgi alabilir miyim?

Tercih edilen pozisyona göre işe alım süreçlerimiz farklılık gösteriyor.

Yeni mezunlar işe alım süreciyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Profesyonellerin işe alım süreciyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kastamonu Entegre’de staj yapabilir miyim ?

Kastamonu Entegre’de kısa ve uzun dönem staj olanakları mevcut. Hem zorunlu stajlarınızı hem de proje stajlarınızı şirketimizde tamamlayabilirsiniz.

Staj başvuru süreci için ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Mülakatlarda adaylardan neler bekliyorsunuz ?

Değişime açık, iletişim odaklı, ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı ve sürekli gelişime açık olmanızı, kendinizi net ifade ederek, bizim için doğru olan cevapları değil, kendiniz için doğru olan cevapları vermenizi bekliyoruz.

Yeni mezunlara önerileriniz nelerdir?

Yeni mezunlara, profesyonel iş hayatına başlamadan önce kendileri ile ilgili farkındalıklarını artırarak, çalışmak istedikleri alanları ve hatta sektörleri, yetkinliklerini ve kişisel ilgilerini göz önünde bulundurarak seçim yapmalarını öneririz. 

Niteliklerinin gelişimi noktasında iş hayatına başlamadan önce yabancı dil, bilgisayar beceri gibi bilgileri edinmeleri, tercih edilmelerini kolaylaştıracaktır. İş görüşmesi süreçlerine dahil olduktan sonra, öncelikle görüşmeye gidecekleri firmaları yakından tanımaları, firmaya ve pozisyona neden başvurduklarının bilincinde olmaları avantaj sağlayacaktır.

Kastamonu Entegre içinde çalışma alanlarınız hakkında bilgi alabilir miyim?

Kastamonu Entegre içinde, gelişim fırsatları ve kariyer olanaklarıyla birlikte sürdürülebilir bir strateji ve yenilikçiliğe odaklanarak çeşitli çalışma imkanlarımız mevcuttur.
 
Üretim

Üretim, sistem süreçlerinin ve araçlarının tanımlanmış koşullarda, istenen nicelik ve niteliklerde devreye alınması, sürekliliğinin sağlanması, etkin çalıştırılması ve iyileştirilmesinden sorumlu olan departmandır. Belirlenmiş kalite, verimlilik ve maliyet hedeflerini gerçekleştirmek üzere malzeme, ekipman, işgücü ve üretim sistem kapasitesini planlar ve  teknikleri kullanarak sorunları çözmektedir.

Bakım

Üretim tesislerinin mekanik, elektrik ve otomasyon konularında bakım faaliyetlerini gerçekleştirerek üretim tesislerinin sorunsuz ve sürdürülebilir şekilde üretime devam edebilmesinden sorumlu olan departmandır. Yardımcı işletmelerin ayakta tutulması ve işletilmesi departmanın sorumlulukları arasındadır.

AR-GE

Verimlilik ve kapasite artırımını sağlamak için çözüm önerileri geliştirmek ve birimden beklenen Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirerek, ürün maliyetlerini düşürmek için gerekli Ar-Ge faaliyet ve çalışmalarının yürütülmesi, mevcut  ve yeni ürünlerin geliştirilmesi için ürün geliştirme çalışmaları yapılması, Ar-Ge faaliyetinin uygulamasının yapılacağı birimlerle koordine içerisinde çalışmaların sürdürülmesi departmanın sorumlulukları arasındadır.

Kalite-İSG ve Çevre

Ürünlerin, üretime yönelik kalitesinin iyileştirilmesine ve ilerletilmesine yönelik geliştirme, mühendislik ve sistem kalite faaliyetlerinden sorumlu olan departmandır. Kalite iyileştirme ile ilgili çeşitli test ve ölçümleri gerçekleştirilmesi ve bu verileri yorumlanması departmanın sorumlulukları arasındadır.

Yatırım

Onaylanmış yatırımların zamanında ve doğru olarak tamamlanması için, yatırımın teknik, finansal, operasyonel ve iş gücüne yönelik iç ve dış kaynak planlaması ve yönetimini gerçekleştiren departmandır. Yatırım departmanı; işletme sistemlerinde, geliştirilmesi veya yeni kurulması talep edilen, bölüm ve tesislerin yatırımlarıyla ilgili projelerinin, yapılabilirliğinin incelenmesi ve uygulanmasından sorumludur.
 
Satış-Pazarlama

Belirlenmiş satış hedefleri doğrultusunda, yeni müşteri bulan, mevcut müşterilerle ilişkileri sürdüren, ihtiyaçları öngörerek satışı artıracak stratejiler geliştiren, promosyon faaliyetleri ve fiyatlandırma çalışmaları gerçekleştiren departmandır. Talebe hızlı bir şekilde karşılık vermek, toplam satışı artırmak amacıyla pazar koşulları, ürün performansı konusunda bilgi toplamak, bilginin analizini gerçekleştirmek ve/veya satış stratejilerini oluşturmak departmanın sorumlukları arasındadır. Ayrıca müşteri, rakip ve paydaşlarla kurulan her türlü iletişim faaliyetlerini, Kastamonu Entegre’nin kurumsal kimlik ve kültürüne uygun şekilde yönetilmesini sağlamak ve kurum imajını güçlendirmek Marka ve Kurumsal İletişim bölümü tarafından yürütülmektedir.

Tedarik Zinciri

Tedarik Zinciri Departmanı, müşteri siparişlerinin zamanında karşılanması, diğer birim ve süreçlerle olan iletişimin ve koordinasyonun sağlanması, lojistik maliyetlerinin minimize edilmesi faaliyetlerini yürütür.  Performans kriterlerine uygun hedeflere ulaşabilmek için tasarruf ile mevcut süreçlerin iyileştirilmesi, gerekli yeni süreçleri ilave ederek katma değer sağlanması, firma standartlarına uygun tedarikçiler ile çalışılması, gereken yerlerde tedarikçi geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan departmandır.

Mali İşler

Mali İşler Departmanı, “finansman”, “muhasebe”, “bütçe, maliyet ve raporlama” ve “iştirakler mali işler” bölümlerinden oluşmaktadır. Bu departmanda, finansman bölümü,  nakit akışlarının oluşturulması, ödemelerin yapılması, çeklerin takip edilmesi, hesapların düzenli raporlanmasından,  muhasebe bölümü, mali kayıtların oluşturulması, bilanço ve gelir tablolarının oluşturulmasından, bütçe, maliyet ve raporlama bölümü ise  bütçe ve maliyetlerin oluşturulması, raporlamalardan sorumludur.

Satınalma

Mamul, yarı mamul, yedek parça, hammadde (odun hariç yonga), makine ve hizmetlerin yerel veya uluslararası pazarlardan satın alınmasından sorumlu olan departmandır. Bu anlamda  en uygun tedarikçi firmaları belirleyen kaynak araştırması yapılması ve en uygun fiyatın temin edilmesi, sözleşmelerin hazırlanması, dış ticaret işlemlerinde sözleşme yönetimi ve akreditifler ile ilgilenen departmandır.

İnsan Kaynakları 

İnsan Kaynakları departmanı, merkez insan kaynakları ve  lokasyonlardaki  İnsan Kaynakları birimleriyle fonksiyonel  olarak irtibat halinde çalışmakta ve organizasyonel gelişim süreçleri (işe alım, eğitim ve gelişim, performans değerlendirme, yetenek yönetimi, yedekleme, kariyer yönetimi, IK Projeleri, iç iletişim etkinlikleri),  ücretlendirme ve yan haklar, bordro ve özlük işlerinden sorumlu olan departmandır.

Strateji ve İş Geliştirme

Firmanın vizyonuna ulaşmada belirlediği stratejik planının uygulanmasını sağlayan ve her yıl düzenli olarak yapılacak stratejik planlama çalışmalarını koordine eden departmandır.

Biriminin en önemli görevlerinden biri, üst yönetime ve Genel Müdür’e stratejik inisiyatiflerin oluşturulmasında, birimler ile olan iletişim süreçlerine destek olmaktır. Departman; stratejik planlama çalışmasının koordine edilmesi, stratejik planlamanın takip edilmesi, iş geliştirme faaliyetlerinin yapılması, dış faktörlerin takibinin yapılması, yeni metodoloji ve araçların geliştirilmesinden sorumludur.

Yeni mezunlara CV oluşturma ve iş görüşmelerine hazırlanma konularında önerileriniz nelerdir?

Üniversiteden yeni mezun olmuş adaylara kendilerini ve hedeflerini en iyi ve özet şekilde ifade edebildikleri, Avrupa Birliği normlarına uygun bir özgeçmiş hazırlamalarını öneririz. Mülakata davet edilmeleri durumunda ise kendilerine yöneltilecek sorulara hayatlarından somut örnekler ile cevap vermeleri mülakatlarını güçlendirecektir.

Ayrıca, üniversite yıllarında kendileri ile ilgili farkındalıklarını artırmış olmaları ve mülakat sırasında samimi, kendilerini olduğundan farklı gösterecek davranışlardan uzak durmaları, iş görüşmeleri sırasında mülakatı yapan kişi üzerinde pozitif etki yaratılmasını sağlayacaktır.