Performans Yönetim Sistemi

Kastamonu Entegre bünyesindeki tüm işyerlerinde çalışmakta olan beyaz yaka çalışanın, kurumsal ve bireysel olarak gerçekleştirdiği çalışmaların verimliliğini adil ve objektif kriterler kullanarak ölçmekteyiz.

Hedef odaklı performans yönetim sistemimizi, Success Factors- Diyalog sistemimiz üzerinden uygulamaktayız. Çalışanlarımız hedef belirleme döneminde, hedeflerini sisteme girmekte, aynı zamanda online ortamda ve mobil uygulamada sisteme her an ulaşıp, hedeflerini gözden geçirebilmektedirler.

Kastamonu Entegre “Performans Yönetimi” süreci, çalışanlarımızın başarılı iş sonuçlarını, kurum kültürü ve değerlerine uygun davranışlarını ve yüksek performanslarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bir süreçtir. Bu süreç, orta ve uzun vadeli olarak yapılandırılmakta olup, üst yönetim tarafından onaylanmaktadır. Bu orta ve uzun vadeli stratejiler yıllık iş planlarına ve hedeflenen sonuçlara dönüştürülmektedir. Kurum hedeflerinin gerçekleşmesi, bunlarla uyumlu olarak tanımlanan ve aşağıya doğru kırılan departman/birim hedefleri ile sağlanmaktadır. Kurumun vizyonuna optimum sürede ulaşması için, stratejiler ve yıllık sonuçlar her yıl yeniden gözden geçirilerek ulaşılma seviyelerine göre revize edilmektedir.

Performans değerlendirme sonuçlarının çıktıları gelişim planlama, kariyer yönetimi ve ücret yönetimi süreçlerine girdi sağlayarak kurumsal gelişim ve çalışan gelişimi arasındaki entegrasyonu sağlamaktadır.
Sürecimiz 3 aşamadan oluşmaktadır;

1.Hedef Belirleme Dönemi
2.İzleme-Ara Değerlendirme Dönemi
3.Yılsonu Performans Değerlendirme Dönemi