İK Uygulamalarımız

Kastamonu Entegre tarafından tüm çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılması sağlanmaktadır. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşılmakta, ayrımcı olmayan,  güvenli ve sağlıklı bir iş ortamında çalışmaları sağlanmaktadır.