Kastamonu Entegre Ceo’su Haluk Yıldız, şirketimizin 50. Yılda hedeflerini Dünya Gazetesi’nin “Türkiye Ekonomisi 2019” ekinde anlattı.