Kastamonu Entegre, Daha İyi Bir Hayat İçin Çalışıyor

Kastamonu Entegre, çevre ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarını, kurumsal yönetim ilkelerinin ayrılmaz bileşenleri olarak, yatırım ve büyüme politikaları için ön koşul olarak görmektedir.  Tedarikten üretime, tüketimden geri-dönüşüme kadar tüm iş süreçlerinde verimlilik ve etkin kaynak kullanımını sağlayan sürdürülebilirlik yaklaşımı ile faaliyet göstermektedir. 

Doğal kaynaklara zarar vermeden, sürdürülebilir çevre politikasıyla faaliyetlerini yürüten, Kastamonu Entegre, odun hammaddesini %100 sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynaklardan elde etmektedir. FSC (Forest Stewardship Council - Sürdürülebilir Orman Yönetimi) sertifikalı üretim yapabilmektedir. FSC Sertifikası; koruma altındaki ormanlardan elde edilen hammaddeler sayesinde ormanın, sürdürülebilir bir biçimde yönetildiği ve bunun bağımsız bir kurul tarafından denetlenip, onaylandığını belgelemektedir. 

Kastamonu Entegre, sürdürülebilirlik çalışmalarını Ar-Ge alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla kazanıma dönüştürmektedir. Gerek kendi öz kaynakları, gerekse TÜBİTAK, SANTEZ ve Avrupa Birliği (AB) kaynaklarıyla birçok Ar-Ge projesini hayata geçirmektedir. AB’nin Ar-Ge fonundan 1 milyon TL hibe desteği alan Kastamonu Entegre, döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda hazırlanan projeye Türkiye’den katılan sektöründe ilk kuruluş oldu.  Enerji Bakanlığı tarafından desteklenen Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) hayata geçirilmesi konusunda da sektörde lider konumda yer almaktadır. 2013-2016 yılları arasında YEGM’ye (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü) 30 adet VAP proje başvurusu yapmıştır.

Kastamonu Entegre, hava emisyonu, su kullanımı ve enerji yönetimi gibi farklı alanlarda çok sayıda proje hayata geçirmiştir. Yurt içi üretim tesislerinde hayata geçirilen atık su geri kazanım yöntemleri ile yılda 60 bin m³ su geri kazanılmıştır. Enerji verimliliği sağlamak, egzoz gazı emisyonunun sıfırlanması ile çalışanımıza ve ürünümüze sağlıklı bir ortam sağlanması adına  motorin yakıtlı forkliftten elektrikli forklifte dönüşüm konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

Kastamonu Entegre, yenilenebilir enerji alanında gösterdiği faaliyetlerle de öne çıkıyor. 2016 yılında ilk kez Adana Organize Sanayi Bölgesi’ndeki MDF tesisi çatısında kurulan Hayat-GES 1 Güneş Enerjisi Santrali, yılda ortalama 1 MW enerji üretmektedir. Kastamonu Entegre, tüm yurt içi üretim tesislerinde güneş enerjisi santrali kurmayı hedeflemektedir.
 
Sürdürülebilirlik anlayışıyla belirlenen etkin kaynak kullanım stratejilerinin başarıyla uygulamaya devam edileceğini belirten  Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız “Üretim süreçlerinde sarf etiğimiz hammadde ve enerji gibi kaynakları minimize etmek, atıkların geri dönüşümünü etkinleştirmek, üretim süreçleri neticesinde ortaya çıkan salınımları ve çevresel etkileri sıfıra yaklaştırmak adına geliştirdiğimiz projelerin devamı gelecek.” dedi.